o nas

Fundacja opiekuje się dziećmi chorymi na choroby zagrażające życiu, między innymi: mukowiscydozę, zanik mięśni i dziećmi dializowanymi, czekającymi na przeszczep nerek.

 

Na co dzień opiekujemy się kilkudziesięcioma najbardziej potrzebującymi rodzinami dofinansowując zakup lekarstw, pomagając w zakupie innych niezbędnych w leczeniu i rehabilitacji środków. Pomagamy rodzinom z całej Polski, najwięcej podopiecznych mamy jednak w województwach ościennych.

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowujemy paczki z żywnością oraz środkami czystości , z którymi nasi wolontariusze docierają do około 150 potrzebujących rodzin.

W naszych działaniach oprócz pomocy rodzinom chorych dzieci staramy się sprawiać jak najwięcej radości naszym małym przyjaciołom, aby chociaż na chwilę mogły zapomnieć o swojej chorobie i związanych z nią trudach dnia codziennego. Dzięki wspólnym wyjściom np. do kina czy piknik sprawiamy, że na twarzy dzieci gości uśmiech, zawiązują się małe i duże przyjaźnie oraz tworzymy małą wielką rodzinę.

 

Ważnym elementem naszej działalności jest zatrudnianie naszych niepełnosprawnych podopiecznych, którzy biorą czynny udział w codziennej działalności fundacji. Obecnie zatrudniamy cztery osoby: Artura, Dominika, Michała oraz Kingę. Dominik i Michał to nasi utalentowani graficy. Kinga zajmują się aukcjami charytatywnymi, które prowadzimy na na naszym koncie Facebook (https://www.facebook.com/pg/FundacjaNiesiemyNadzieje/shop/?ref=page_internal). Artur jest od wielu lat prawą ręką naszej koordynatorki, pomaga jej w codziennych działaniach.

superusero nas